Sáng sớm ngày 15/11/2020, CanCham cùng bạn bè đã khởi đầu ngày mới với Terry Fox Run và hoàn thành các mục tiêu 5km, 10km và 21km. Dưới đây là số liệu thống kê được tính đến thời điểm này:

– Tổng số người đăng ký:
o Qua Vietrace365.vn: 2.689 người
o Các công ty đăng ký với CanCham: 2.252 người
– Tổng số tiền quyên góp (tiền áo + tiền mặt): 807.543.000đ

Tổng quãng đường được cập nhật trên hệ thống là 9.558km. Một điều đáng tiếc là nhiều người tham dự do chưa quen với hình thức chạy ảo đã không cập nhật kết quả thành công.

Tuy nhiên, cũng nhờ chạy ảo nên không chỉ mọi người trên toàn quốc, mà Terry Fox Run Việt Nam 2020 có người tham dự đến từ khăp năm châu.

Thông tin về tổng số tiền quyên góp được sẽ được cập nhật sớm nhất có thể. Các bạn theo dõi fanpage để biết nhé.

_______________________________________________________________
Hello everyone! Thanks for participating in the 2020 virtual Terry Fox Run Việt Nam on November 15, 2020!
The CanCham team & friends started our day bright and early by putting in some kilometres for the virtual Terry Fox Run. It was a lovely day and we each achieved our targets of 5km, 10km, and even 21km!

Total participants:

  • via Vietrace365.vn: 2,689
  • via CanCham: 2,252.

Total donation (cash and t-shirt sales): 807,543,000VND

The total distance recorded by participants is 9,558km so far. The virtual format meant that people all over the country – and from around the world – took part in this year’s Run. However, it also means that if you didn’t record and upload your results to the 2020 Terry Fox Run Việt Nam on Vietrace365, they haven’t been included in the total. 

Thanks again to everyone who ran, walked, or rode on November 15 in the spirit of Terry and in support of his dream of a cure for cancer. This has been a challenging year, but remember Terry’s own incredible accomplishments despite adversity. Together, we can find a cure!